Firma   Oferta  Fundusze UE Nasi Klienci i referencje Sponsoring    Kontakt   

Oferta

Oferta spółki MW Management głównie skierowana jest do podmiotów działających na szeroko rozumianym rynku służby zdrowia, który obejmuje wierzycieli szpitali, aptek, hurtowni farmaceutycznych. Wierzytelności służby zdrowia obejmują ponad 80 % obrotów firmy. Firma współpracuje również z podmiotami zainteresowanymi odzyskaniem swoich należności od innego rodzaju dłużników. Działalność firmy koncentruje się na odzyskiwaniu należności od podmiotów gospodarczych, nie osób fizycznych. Działania podejmowane przez MW Management Sp. z o. o. prowadzone są w sposób zdecydowany i efektywny, dlatego możemy przedstawić tak dobre warunki współpracy. Standardowo proponujemy naszym kontrahentom następujące warunki:
-
         od 90% do 100% za nabywaną należność główną
-
         do 50 % za nabywaną wierzytelność odsetkową
Terminy płatności za nabywane wierzytelności w zależności od kwot wynoszą od 7 do 90 dni od daty podpisania umowy . W przypadku wierzytelności „trudnych” oraz w przypadku kiedy sprzedaż wierzytelności uzależniona jest od zgody dłużnika proponujemy przelew wierzytelności do inkasa oraz windykację na zlecenie.
 Należy podkreślić, że działamy na zasadzie succes fee – bez jakichkolwiek opłat wstępnych i zaliczek. Naszą prowizję stanowi procent wyegzekwowanej od dłużnika kwoty.

Adres Telefon/Fax Email

ul. Alpejska 55a, 04 - 628
Warszawa

sekretariat: (022) 812 73 23

mwm@mwm.biz.pl

 ©2004 seba All rights reserved 

Firma Oferta Fundusze EU  Nasi Klienci  Kontakt